Aanvraag inspectieplan

Aanvraag inspectieplan

Formuliernummer: nog niet toegekend

Algemene informatie (gegevens opdrachtgever)

1.1

Datum aanvraag

1.2

Naam opdrachtgever*

1.3

Adres te controleren locatie

1.4

Firma naam locatie

1.5

Postcode*

1.6

Plaats*

1.7

Contactpersoon*

1.8

Telefoonnummer*

1.9

E-mail*

1.10

Bedrijfssector

1.11

Eventuele foto van het te controleren adres

Aanleveren documenten

2.1

Is er een legplan van de panelen?*

Ja
Nee
2.2

Uploaden legplan van de panelen*

2.3

Is er een ballastplan?*

Ja
Nee
2.4

Uploaden ballastplan*

2.5

Is er een kabelplan?*

Ja
Nee
2.6

Uploaden kabelplan*

2.7

Is er een opstellingstekening van onderdelen van de zonnestroominstallatie?*

Ja
Nee
2.8

Uploaden opstellingstekening*

2.9

Is er een verklaring van het constructiebureau dat de dakconstructie het gewicht van de PV-panelen en de ballast kan dragen, inclusief de constructieberekeningen?

Ja
Nee
NVT, omdat het een residentiele woning is.
NVT, omdat het minder dan 50 panelen betreft.
NVT. de totale massa van de PV-panelen op het dak is minder dan 1.150KG.
2.10

Uploaden verklaring*

2.11

Bij plaasting op het veld: De grond-mechanische berekening specifiek voor de situatie*

Ja
Nee
NVT
2.12

Uploaden grond-mechanische berekening*

2.13

Bij drijvende installaties: De berekening dat de installatie bestand is tegen invloeden zoals wind, ijsgang, golfslag, stroming en wisselende waterstanden.*

Ja
Nee
NVT
2.14

Uploaden berekening installatie bestand tegen invloeden*

2.15

Zijn er installatiegegevens, groepen verklaring, gegevens verdeelkast, datasheets zonnepanelen en omvormers?*

Ja
Nee
2.16

Uploaden gegevens*

2.17

Is er een gedetailleerd foto bestand van bekabeling en onderconstructie onder de zonnepanelen, locatie en omgeving omvormers en dak/geveldoorvoer?*

Ja
Nee
2.18

Uploaden foto bestand*

Doel en omvang van de inspectie

3.1

Jaar aanleg*

3.2

Totaal opgesteld piek vermogen*

3.3

Aantal zonnepanelen*

3.4

Aantal omvormers*

3.5

Merk en type omvormers*

3.6

Bouwvorm*

Opdak
Indak
3.7

Zijn er aanvullende eisen? (bijvoorbeeld vanuit de verzekeraar)*

Ja.
Nee.
3.8

Welke aanvullende eisen zijn er

3.9

Soort inspectie*

EBI - Inspectie : Eerste bijzondere inspectie betreft een inspectie voor een nieuw installatie.
PI - Inspectie : Periodieke inspectie betreft een inspectie voor een bestaande installatie.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

4.1

Installatieverantwoordelijke*

4.2

Telefoonnummer*

4.3

Contactpersoon bij direct gevaar*

4.4

Telefoonnummer contactpersoon*

Overig

5.1

Eventuele aanvullende vragen cq. opmerkingen

5.2

Eventuele aanvullende bijlage(n)